Інститут української мови  НАНУ

Відділ соціолінгвістики

запрошує усіх бажаючих на
міський семінар з гендерної лінгвістики.

Перше засідання орієнтовно відбудеться  12 грудня 2003 р.  за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 4, Інститут української мови (актовий зал, 7 поверх).
Точна дата і час проведення семінару будуть оголошені окремо.

Для участі в семінарі запрошуються науковці, аспіранти, студенти, незалежні дослідники та представники з жіночих та молодіжних громадських організацій, що працюють у сфері дослідження гендерних аспектів мови й мовлення та зацікавлені в обміні інформацією, обговоренні досліджуваних проблем і широкому впровадженню гендерної методології в наукову практику.

        Напрямки роботи семінару:
       Мова й відображення у ній статі: гендерна маркованість рівнів мови,  граматичних категорій і под. Гендерні ознаки  картини світу на матеріалі різних мов.    
       Мовна поведінка чоловіків та жінок з набором типових комунікативних стратегій і тактик, гендерно специфічний вибір одиниць лексикону, синтаксичних конструкцій та його прагматичне спрямування. Невербальна семіотика жіночих і чоловічих мов. Психолінгвістичне дослідження мовної свідомості чоловіків і жінок.
        Здобутки та перспективи української гендерної лінгвістики. Лінгвістичний гендерний аналіз українського законодавства.
       Гендерні аспекти політичної  коректності та її лінгвістичне вираження.
      Міждисциплінарні дослідження із залученням методів  гендерної лінгвістики.
       Лінгвокультурологічні аспекти уявлень про жінок та чоловіків.
       Створення словника гендерних термінів

        Зважаючи на значний інтерес до гендерної проблематики в українському суспільстві, запрошуємо  до роботи в семінарі також фахівців  з суміжних  гуманітарних  наук і галузей.  
Запланована періодичність - раз на місяць.
        Керівник семінару - д.ф.н. Леся Ставицька,  зав. відділу соціолінгвістики.
Координатор - Марія Дмитрієва.
Усі питання, пропозиції, зауваження щодо організації семінару та участі  у ньому, а також заявки на виступ із зазначеною темою доповіді можна надсилати електронною поштою за адресою xmas@ua.fm або у відділ соціолінгвістики ( 01001 Київ-1, вул. Грушевського 4, кімн. 708, тел. 229-60-17).
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном:   457-62-87. Заявки на виступ просимо надіслати до 20 листопада 2003 року.