Кафедра полоністики

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Історія

Кафедра полоністики (завідувач – доктор філологічних наук, професор Радишевський Ростислав Петрович, з лютого 2009 року - член-кореспондент НАН України), виокремилася з кафедри слов’янської філології у 2000 році, є випускаючою кафедрою. Загальна кількість студентів – понад 60 осіб. На кафедрі працюють: д.ф.н., доц. Черниш Т.О, к.ф.н., доц. Непоп Л.В., к.ф.н., доц. Дем’яненко Н.Б., к.ф.н., доц. Хайдер Т.В., асист. Пацеєвська О.С., ас. Косицька М.М., к.ф.н., асист. Довжок Т.В., асист. Катажина Державин, які забезпечують читання нормативних і спеціальних курсів з літературознавчої і лінгвістичної полоністики, методики навчання польської як іноземної, теоретичного та прикладного перекладознавства. Кафедра видає збірник наукових праць “Київські полоністичні студії”(вийшло ХІ томів).

Кафедрою полоністики було започатковано видання серії двомовних текстів (польською та українською мовами). Вийшли збірки: “Ю.Словацький. Поезії” (1999 р.), “Я.Івашкевич. Поезії” (2000 р.), “Передзвони польської лютні” (2002 р.). Члени кафедри систематично беруть участь у з’їздах та конгресах славістів. Кафедрою було проведено п’ять міжнародних конференцій: “А.Міцкевич і Україна” (1998 р.), “Ю.Словацький і Україна” (1999 р.), “Я.Івашкевич Україна”(2000 р.), “Українська школа в літературі та культурі українсько-польського пограниччя” (2004р.), “Європейський вимір української полоністики”. Організатор – д.ф.н. проф. Радишевський Р.П.

Викладачами кафедри було підготовлено та подано до друку такі навчально-методичні програми курсів, с/курсів та с/семінарів:

д.ф.н., доц. Черниш Т.О, к.ф.н., доц. Непоп-Айдачич Л.В., ас.Косицька М.М., к.ф.н., асист.Довжок Т.В., к.ф.н., доц. Дем’яненко Н.Б., к.ф.н., к.ф.н., доц. Хайдер Т.В., ас. Пацеєвська О.С.:
“Основна слов’янська мова (польська)”.

Проф. Радишевський Р.П.:
1. “Історія польської літератури” (навчальна програма).
2. “Теоретичні питання слов’янського літературознавства” (с/к).
3. “Польсько-українські літературні взаємини (с/к).
4. “Проблеми художнього перекладу” (с/к).
5. “Міжслов’янські літературні взаємини” (с/к).

Д.ф.н., доц. Черниш Т.О.:
1. Монографія “Слов’янська лексика в історико-етимологічному висвітленні” (30 д.а.) (вийшла друком у 2003 р.).
2. “Історична граматика польської мови”.
3. “Польський словотвір” (с/к).
4. “Країнознавство”.
5. “Історія польської літературної мови”.
6. “Порівняльно-історична граматика слов’янських мов”.
7. “Теоретичні проблеми слов’янського мовознавства”.
8. “Порівняльно-історичне вивчення лексики слов’янських мов”.

Ас. Пацеєвська О.С.:
1. “Проблеми художнього перекладу” (с/с для магістрів).
2. “Методика навчання іноземної мови у середній школі”.
3. Курс “Польсько-українського/українсько-польського перекладу” (для студентів 3 курсу).
4. Курс “Польсько-українського/українсько-польського перекладу” (для студентів 4 курсу).
5. “Лексичний склад польської мови” (с/к).
6. “Етика мовленнєвої поведінки” (с/к) (для полоністів 2 курсу).
7. “Актуальні проблеми перекладу” (с/к) для полоністів 4 курсу).
8. “Методика вузівської лекції (с/к) (для магістрів).
9. “Актуальні проблеми транслатології (с/к) (для магістрів).
10. “Польська лексикографія”.

К.ф.н., доцент Непоп-Айдачич Л.В.
1. “Лінгвокраїнознавство” (с/к для студентів У курсу).
2. “Методичні розробки та тексти для читання з польської мови”.
3. “Полоністика в Україні” (с/к для студентів ІУ курсу).
4. “Актуальні проблеми славістики” (с/к для студентів ІІІ курсу).
5. “Польська мова” (для студентів Інституту Міжнародних відносин).

К.ф.н., доц. Хайдер Т.В.:
1. “Історія польської культури” (для студентів У курсу, спец.).
2. “Історія польської культури” (для студентів У курсу, маг.).
3. “Літературні школи і напрямки” (для студентів ІУ курсу, спец.)
4. “Історія польської літератури” (для студентів ІІ курсу).
5. “Історія польської літератури” (для студентів ІУ курсу).

К.ф.н., доц. Дем’яненко Н.Б.:
1. “Фразеологія польської мови” (с/к).
2. “Основна слов’янська мова (польська)”.

К.ф.н., асист. Довжок Т.В.:
1. “Історія зарубіжної літератури (польської) ” (ІV курс).
2. “Література в контексті світової культури” (V курс).
3. “Актуальні проблеми слов’янського літературознавства” (V курс).
4. “Основна слов’янська мова(польська)”.

Ас. Косицька М.М.:
“Основна слов’янська мова (польська)”.

Д.ф.н., проф. Радишевський Р.П. є автором 180 наукових та 4 навчально-методичних праць, серед яких – 3 антології, 6 монографій.

Д.ф.н., доцент Черниш Т.О. є автором понад 50 наукових праць у галузі слов’янського історичного мовознавства, зокрема історичної лексикології та етимології.

Завдяки організаційним старанням проф. Радишевського Р.П. та у тісній співпраці із Консульством Речі Посполитої, керівництвом Інституту вдалося створити при кафедрі бібліотеку польської літератури у кількості понад 15 000 примірників.

Навесні 2003 року при кафедрі було відкрито “Польський центр”, завданням якого є популяризація польської мови і культури в Україні.

Спільними зусиллями МШУ НАН України та Польського центру, відкритого 19.05.2003р. при кафедрі полоністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка започатковано серії занять на курсах польської мови для студентів університету різних спеціальностей. Цей пробний курс повинен задовольнити очікування великої кількості бажаючих вивчати польську мову, знайомитися з культурою, звичаями, історією та сьогоденням Польщі. Варто згадати також, що польська мова є рідною для поляків на Україні, вивчається у численних навчальних закладах і незмінно перебуває у центрі щирого зацікавлення шкільної і студентської молоді. Кафедра співпрацює з науковими та навчальними установами Польщі (ПАН, Варшавський університет, Ягеллонський університет (Краків), Католицький Люблінський університет, Люблінський університет ім. М. Кюрі-Складовської, Вроцлавський університет, Польський інститут у Києві).

Студенти виїздять на включене семестральне навчання до Варшави, Вроцлава, а також на навчання і на літні школи до Кракова та Любліна.

На кафедрі постійно працюють лектори з Польщі.

К.ф.н., доцент Непоп-Айдачич Л.В. та к.ф.н, доцент Яковенко С.М. працюють над написанням докторських дисертацій.

© Олена Сірук, 2001 - 2014